SuperSieve

Met de SuperSieve wordt het grovere vuil eenvoudig van het water gescheiden, zonder elektronica en besturingen. 

De SuperSieve maakt gebruik van speciale industriële zeefbochten. Een zeefbocht bestaat uit messcherpe driehoekige staafjes welke ten opzichte van elkaar gekanteld zijn en een spleet hebben van bijv. 300 micron (0.3 mm). Het water loopt tegen de scherpe kant van de driehoek aan waarbij de oppervlaktespanning van het water wordt gebroken. Het vuildeeltje wordt nu van het zeefelement weggedrukt en uit het water ‘getild’. Daarna schuift het vuil, als op een glijbaan, verder op het zeefelement naar beneden en ligt ‘op het droge’. Dit vuil verzamelt zich uiteindelijk in de vuilgoot van de SuperSieve. Het vuil kan het water nu niet meer verontreinigen door erin op te lossen. 

De SuperSieve is bedoeld voor vijvers met een zogeheten gravity-opstelling. Het water stroomt via een bodemafvoer/skimmer in de SuperSieve. De SuperSieve haalt het grovere vuil uit het water en dat wordt daarna verder gepompt, bijvoorbeeld naar een biologisch filter. Met behulp van een klep en een vlotter wordt de hoeveelheid water afgestemd op de pomp. Als het waterniveau in de SuperSieve stijgt, wordt de klep door de vlotter verder dichtgedrukt waardoor minder water in de zeef komt. Zo ontstaat een evenwicht van toestromend en weggepompt water.

 • eenvoudige werking en ongevoelig voor storingen
 • verwijdert zweef/vuildeeltjes tot 300 micron
 • vuil direct uit het water en ‘op het droge’
 • meerdere modellen beschikbaar
 • grote interne overloop
 • waterniveau onder zeefelement fluctueert nauwelijks
 • hoogwaardige, robuuste afwerking
 • veel inlaten (min. 3x110 mm) resp. uitlaten (min. 2x90 mm)
 • eenvoudige montage van een UV-lamp

De SuperSieve is beschikbaar in meerdere modellen: Medium, Large en eXtra Large. Het belangrijkste aspect van een gravity-zeef is de interne overloop (zie kader). Deze is bij alle modellen van Air-Aqua zo laag mogelijk. Deze interne overloop bepaalt grotendeels de capaciteit van de zeef. Daardoor is de SuperSieve flexibel inzetbaar. Bij langere afstanden van de bodemdrain tot de SuperSieve is meer flow beschikbaar als de interne overloop laag is. Daarnaast is de kans op het ‘luchthappen’ door de pomp aanmerkelijk kleiner.

De SuperSieve Medium en Large hebben beide 3x 110mm inlaat, zodat de mogelijkheid geboden wordt om bijv. 2 bodemafvoeren i.c.m. een skimmer aan te sluiten. Model XL heeft zelfs een 4x 110 mm inlaat.
De kantelklep gaat volledig open en dicht bij een vrij kleine wijziging van het waterniveau onder het zeefelement. Zodoende heeft de SuperSieve een zeer stabiel en hoog waterniveau onder het zeefelement. Dit is belangrijk om het ‘luchthappen’ van de pomp te voorkomen. Het zeefelement wordt nauwkeurig met speciaal vervaardigde rubbers afgedicht op de behuizing zelf, zodat water (en dus vuil) het zeefelement niet ongefilterd passeren kan.

Het water wordt door schotten op het zeefelement geleid. Onder het zeefelement is ook een geleideplaat gemonteerd om het water rustig en zo ver mogelijk van de pompaansluitingen te leiden.
De SuperSieve heeft meerdere pompaansluitingen van 90 mm zodat ook een extra skimmerpomp apart aangesloten kan worden. Voor elk model is als optie een grover zeefelement (700 micron) en een deksel beschikbaar.

De interne overloop
De interne overloop van de zeef is de afstand van de bovenkant van de behuizing tot het punt waar het water intern overloopt naar het zeefelement. Hoe groter deze afstand, des te beter en flexibeler is deze inzetbaar. Omdat het water via communicerende vaten naar de SuperSieve loopt, is de maximaal beschikbare waterdruk die daarvoor aanwezig is door deze hoogte bepaald. Is dit hoogteverschil 26 cm (SuperSieve standaard), dan komt dat overeen met 0.026 bar waterdruk. Deze waterdruk is nodig om het water te verplaatsen van de vijver naar de zeef. Voor de inbouw dient de SuperSieve al 3 cm boven het maximale waterniveau te staan en er dient rekening gehouden te worden met een fluctuerend vijverwaterniveau. Stel deze zakt 5 cm (door bijv. spoelen van het filter), dan is van de 0.026 nog 0.018 bar over. Indien een zeef slechts 17 cm hoogteverschil heeft, dan blijft bij dit scenario slechts 9 cm over = 0.009 bar om het water door een buis van de vijver naar de zeef te krijgen. Hierdoor ontstaan vaak kritische situaties omdat te weinig water de zeef bereikt. Vaak krijgt de pomp dan lucht, wat leidt tot hinderlijk geluid en cavitatie (versnelde slijtage) van de pomp.

SuperSieve Pump

De SuperSieve Pump is bedoeld voor vijvers waar de pomp in de vijver ligt. Het vuile water wordt dan als eerste in de SuperSieve gepompt en vervolgens stroomt het bijvoorbeeld naar een biologisch filter. Met de SuperSieve Pump als voorfilter blijft het biologische filter aanmerkelijk schoner. U bespaart zich de vieze en tijdrovende reiniging van het biofilter.

 • kleine afmetingen (lxbxh = 42x39x60 cm)
 • tot 20 m3/uur
 • grote retouraansluitingen
 • incl. vuilafvoergoot
 • incl. deksel
 • groot zeefelement (32x47 cm)
 • 2x 75/110 mm uitlaat
 • 2x 63 mm inlaat
 • 2x 75 mm overloopbeveiliging
 • 2x 63 mm vuilafvoer
 • beide zijden aansluitbaar

De SuperSieve Pump kenmerkt zich door een ingenieus ontwerp. Hij is zo ontworpen dat montage van de aansluitingen aan beide kanten mogelijk is. Daarnaast is de SuperSieve opgebouwd uit 2 delen: 

 • de voorkamer waar het water ingepompt wordt
 • de kamer waar het zeefelement zich bevindt 

Door de gesloten voorkamer wordt het water loodrecht op het zeefelement ‘gedrukt’. Hierdoor vindt een betere afscheiding van het vuil plaats én wordt de doorstroming van het zeefelement verhoogd. Het water passeert hierdoor de zeefbocht bovenaan het element zodat water zich niet mengt met al afgescheiden vuil. 

Het zeefelement wordt nauwkeurig met rubbers afgedicht op de behuizing zelf, zodat geen water (en dus vuil) het zeefelement ongefilterd passeren kan.
De behuizing is voorzien van een deksel, ter vermindering van het geluid en minder snelle aangroei van algen en bacteriën op het zeefelement.

Als aansluitingen heeft de behuizing een overloopbeveiliging, een vuilgoot met afvoer en 2x een afvoer van 110mm. Vooral deze 110mm maat van de afvoer is van wezenlijk belang opdat het water snel de behuizing kan verlaten. Zo verwerkt de SuperSieve Pump met een 2x 110mm uitlaat ruim 20m3/uur.

De SuperSieve Pump is leverbaar in marmer wit of marmer zwart.

Rooster Lijst

Stel een Aflopende Directie in

Rooster Lijst

Stel een Aflopende Directie in