Chloordioxide producten

Chloordioxide: reduceert zeer effectief virussen, schimmels en bacteriën.

De SuperTab is een meercomponenten tablet, welke toegevoegd aan water, een zeer zuivere chloordioxide (O=Cl=O) oplossing geeft.

Door de SuperTab is het mogelijk zeer eenvoudig lokaal chloordioxide te maken: eenvoudig een tablet aan het water toevoegen.
Doordat de SuperTab geleverd wordt in een 4-laags gesealde folie, is het eenvoudig en veilig geworden om chloordioxide:

 • te transporteren/verzenden
 • op te slaan, ook voor langere tijd aan te maken

Aangemaakte chloordioxide heeft een beperkte stabiliteit (ca. 6-12 weken). De SuperTab biedt de unieke mogelijkheid altijd over ‘verse’ chloordioxide te beschikken. Hoewel in de naam chloordioxide ook het woord chloor voorkomt, is het product niet te vergelijken met chloor. Een enkel atoom maakt in een molecuulstruktuur een wereld van verschil. Een dergelijk verschil is vergelijkbaar met bijv. waterstof. Dit is een zeer explosief gas. Maar als het verbonden is met zuurstof, wordt het dihydroxymonoxide, beter bekend als water. Chloordioxide is erg effectief in het afdoden van ziekteverwekkers, zoals schimmels, bacteriën en virussen.
Chloordioxide is een zeer selectieve oxidant, vanwege zijn lage oxidatiekracht. Andere oxidanten, zoals chloor en ozon, reageren met de meeste organische verbindingen. Chloordioxide daarentegen reageert slechts met zwakkere organische verbindingen en wordt daardoor niet snel verbruikt. Het resulteert in veel lagere doseringen van chloordioxide om een stabiel residu te creëren, dan bij chloor of ozon het geval is.

Chloordioxide kan vanwege deze selectiviteit goed ingezet worden tegen bacteriën, virussen en schimmels, indien er een hoog gehalte aan anorganische substanties aanwezig zijn. Chloordioxide is zeer goed werkzaam bij lage doseringen (0.1 ppm) en beschikt over een groot pH-bereik. Chloordioxide treedt via de bacteriecelwand naar binnen en reageert met de aminozuren in het cytoplasma van de cel, en doodt zo het organisme.
Het bijproduct van de reactie is chloride, wat hetzelfde is als keukenzout (natriumchloriet) oplossen in water. Het reactieproduct van chloordioxide levert dan ook geen gevaar op voor de gezondheid. Chloordioxide is dan ook een milieuneutrale techniek omdat het enerzijds de menselijke gezondheid beschermt tegen ziekteverwekkende bacteriën, virussen en schimmels en anderzijds geen schadelijk bijproducten vormt.

Gecontroleerde afdoding van bacteriën, virussen en schimmels

Chloordioxide heeft in vergelijking met Chloor en veel andere desinfectietechnieken een groot aantal voordelen. Deze voordelen ontstaan door de unieke combinatie van een lage oxidatiekracht en een hoge oxidatiecapaciteit. Ondanks de lagere oxidatiekracht heeft chloordioxide een betere oxiderende werking dan chloor op bacteriën, sporen en virussen, waarvan sommige niet door chloor bestreden kunnen worden. De sporicidale en virucidale werking van chloordioxide is bij dezelfde concentratie beter dan die van chloor.

De vorming van ongewenste en schadelijke bijproducten (zoals Trihalogeenmethaan (THM) en andere halogeenverbindingen) wordt bij chloordioxide vermeden. Geur- en smaakstoffen in het water, die door bijv. fenolen, algen of hun ontbindingsproducten ontstaan, worden door chloordioxide geoxideerd en in geur- en smaakneutrale stoffen omgezet.

De kiemdodingssnelheid van chloordioxide neemt, in tegenstelling tot chloor, bij stijgende pH niet af. Chloordioxide verandert de pH-waarde van het water niet. In tegenstelling tot chloor, behoeft geen zuur te worden toegevoegd om de pH-waarde te corrigeren. Met ammonium of aminoverbindingen gaat chloordioxide geen reactie aan. Dat is een wezenlijk onderscheid met chloor, die met ammonium gebonden chloor (chloramine) vormt, die een negatieve invloed hebben op de desinfectie van het te behandelen water.

Chloordioxide is zeer stabiel in het water. Als een residu chloordioxide aanwezig is, wordt dit overschot gedurende lange tijd gehandhaafd, zodat zelfs met uitgebreide leidingnetten en tanks, een herbesmetting van het water effectief wordt tegengegaan.

 • Geen corrosievorming bij hogere concentraties
 • 10x beter oplosbaar in water dan chloor
 • Effectiever indien een hoge organische belasting aanwezig is, omdat chloordioxide, anders dan ozon en chloor, nauwelijks met organisch materiaal reageert zodat er een hoger residu beschikbaar blijft voor de desinfecterende werking.

Chloordioxide breekt effectief biofilm af in tegenstelling tot chloor. Biofilm is een laag micro-organisme welke in een matrix zit en het vormt zich op oppervlaktes welke in contact staan met water. Pathogenen kapselen zich in de biofilm en deze fungeert zo als een veilige haven voor deze pathogenen (zoals listeria, E. coli en legionella). Zo zijn ze voor biocides vrijwel niet bereikbaar, terwijl als ze vrij zweven in het water wel door de biocide bestreden worden. Vanuit de biofilm kunnen ze zich eenvoudig vermeerderen en kan de contaminatie van de pathogenen in het water tot onaanvaardbare niveaus leiden. Het is zonder enige twijfel bewezen dat chloordioxide biofilm verwijdert van (circulatie-)systemen met water en het vormen van biofilm voorkomt, zelfs met een lage concentratie van chloordioxide.

Berekening dosering SuperTab

Toepassingsvoorbeelden:

(Koi-)vijvers met vissen:

Door al deze eigenschappen is de SuperTab zeer geschikt voor gebruik in de aquacultuur. Voor vijvers is het belangrijk de bacteriedruk niet op te laten lopen en onder goede controle te houden. In het donker werkt Chloordioxie een stuk minder, waardoor het schadelijke effect op biologische filters tot een minimum beperkt blijft. Naast de reducering van de bacteriedruk verdwijnt na een langere gebruiksperiode veel organisch materiaal uit de leidingen en van de wanden. Uw vijver wordt langzamerhand zichtbaar schoner en uw vissen beduidend actiever. Het belangrijkste voordeel van de lage oxidatie kracht is uiteindelijk dat het biologisch filter aanmerkelijk beter stand houdt bij het gebruik van Chloordioxide in vergelijking met andere oxidanten. Omdat de concentratie voor hetzelfde effect slechts 40% is, ondervindt de biologie ook aanmerkleijk minder schade. In de praktijk wordt de werking van Chloordioxide bij langer gebruik steeds beter zichtbaar: minder bacteriële problemen wanden en leidingen die zichtbaar schoner worden frissere watergeur vissen aanmerkelijk actiever Een SuperTab is geschikt voor 50.000 liter vijverwater. Geadviseerd wordt om wekelijks te doseren omdat het product verbruikt wordt. Bij deze dosering is de concetratie 0,04 mg/l en wordt de bacterie druk sterk verlaagd, zonder dat dit een negatief effect heeft op de biologie en de aquacultuur in het water. Bij hogere concentraties (vanaf 0,1mg/l tot 0,5mg/l) is CIO2 goed in staat om bacteriële problemen bij vissen sterk te verminderen en/of te genezen.

Indien u een 10.000 liter vijver heeft, kunt u 1 SuperTab oplossen in een 1 liter jerrycan en vervolgens 200 ml doseren. De oplossing is 6-8 weken houdbaar, mits het koel en donker bewaard wordt. Vooral als de organische belasting erg hoog is (bijv. bij eerste gebruik van het product), is de gedoseerde hoeveelheid vrij snel opgebruikt. Het is dan raadzaam om elke 2e dag te doseren, 4x achter elkaar. Indien de bacteriedruk in de vijver erg hoog is, is de dosering te verhogen naar 1 SuperTab per 20.000 liter of zelfs 1 SuperTab per 10.000 liter. Indien deze dosering een week lang dagelijks herhaald wordt, daalt de bacteriedruk drastisch.

(Zwem-)vijvers zonder vissen:

Voor zwemvijvers zonder vissen is een hogere dosering aan te bevelen van 0.08 - 0.1 mg/l. Het product heeft geen chloorlucht en is derhalve uitstekend te gebruiken om de bacteriedruk sterk te verlagen. In zwemvijvers ontstaat na verloop van tijd aan de wanden een laag met slijm/biofilm. Daardoor is de bacteriedruk in het water vaak onverantwoord hoog. Een hoge bacteriedruk in zwemwater is schadelijk voor de gezondheid. Chloordioxide heeft bij lage concentraties geen schadelijke effecten op de planten. De SuperTab reduceert ook de specifieke zwemvijvergeur: het water ruikt met het gebruik van de SuperTab aanmerkelijk frisser en de slijmlaag op de wand wordt sterk verminderd.

Zwembaden:

Chloordioxide dringt door de biofilm en verwijdert deze van wanden en leidingen en doet dat tot 100x effectiever dan chloor.
Om bacteriën en protozoa, incl. cryptosporidium spp, voldoende te neutraliseren (99.9 % afdoding), wordt bij het gebruik van chloor(amine) een CT-waarde (vrij chloor (mg/l) x tijd (minuten)) van minstens 15300 geadviseerd. Dus bij een concentratie van 20 mg/l  moet er bijna 13 uur gecirculeerd worden (15300/20 = 765 minuten). Bij het gebruik van chloordioxide is een CT waarde van 70 voldoende: met een dosering van 1.2 mg/l volstaat een circulatie van 1 uur voor een vergelijkbaar resultaat.

Dosering uitgaande van een 20g tablet (2000 mg ClO2):
Zwembad:

 • Onderhoudsdosering elke week: 1 tablet per 15.000 liter
 • Boostonderhoud elke 3 maanden: 1 tablet per 5.000 liter water. Na circa 30-60 minuten een backwash van het filter. Totale concentratie ClO2 blijft onder 0.4 mg/l

Filtermedia desinfecteren:

 • Met voorraadbassin: Vul de voorraadtank en zet de pompen uit. 1 tablet per 5m3 bassinvolume toevoegen in de voorraadtank. Zet de kleppen zo dat het filter in zichzelf draait via het voorraadbassin. Zet de pomp 5 minuten aan. Zet de pomp vervolgens 60 minuten uit.
 • Zonder voorraadbassin: Zet de pomp uit. Zet de klep zodanig dat het filter in zichzelf spoelt. Voeg 1 tablet toe aan het filter of in het vuilmandje voor de pomp. Laat de pomp 30 minuten draaien. Voer een backwash uit.

 Whirlpools en hot tubs:

 • Onderhoudsdosering elke week: 1 tablet per 10.000 liter  
 • Boostonderhoud elke 3 maanden: 2 tabletten per 1000 liter water. Laat het filter en massage systeem 60 minuten draaien. De whirlpool/hottub kan tijdens het spoelen niet gebruikt worden. Vervolgens al het water wegspoelen en verversen met schoon water. Herhaal deze behandeling minstens 1x per 3 maanden.

Recirculatiesystemen Industrie:
Chloordioxide is effectief bij de bestrijding van microbiologische groei in industrieel recirculatiewater zoals koeltorens en luchtwassers, vooral als de omstandigheden voor behandeling met chloor ongunstig zijn. Chloordioxide is bijzonder effectief in systemen met een hoge pH, ammoniak-stikstofverontreiniging, bij aanhoudende biofilmproblemen of waar de microbiële verontreiniging wordt verergerd door verontreiniging met plantaardige of minerale oliën, fenolen of andere verbindingen die veel chloor vragen.

Drie hoofdtypen organismen zijn te vinden in industriële recirculatiesystemen: bacteriën, algen en schimmels.
Bacteriële biofilm, of slijm zoals het vaker wordt genoemd, veroorzaakt een aantal problemen in recirculatiesystemem:

 • verliezen in warmteoverdracht leidt tot verhoogde energiekosten;
 • versnelde corrosie als gevolg van biofilm door de groei van anaërobe bacteriën;
 • biofilm herbergt pathogene organismen, zoals Legionella; in vloeistoffen met voeding voor pathogene organismen (minerale en plantaardige oliën), is excessieve bacteriegroei een reëel gevaar.

Chloordioxide dringt de biofilm binnen en inactiveert biofilmbacteriën effectief. Van chloordioxide is aangetoond dat het biofilm verwijdert in zeer moeilijk te behandelen recirculatiesystemen wanneer het met tussenpozen wordt gedoseerd met een concentratie van slechts 0,6 - 1,0 mg/l.

Voordelen van chloordioxide
    •    in tegenstelling tot chloor en broom is chloordioxide effectief over een breed pH-bereik;
    •    chloordioxide reageert niet met ammoniak-stikstof of organische stoffen, dus zeer selectief met bacteriën en schimmels;
    •    chloordioxide is effectief bij een lagere dosis dan chloor of broom.

Voor de bestrijding van bacterieslijm en algen in industriële recirculatiesystemen, variëren de vereiste doseringen afhankelijk van de exacte toepassing en de mate van aanwezige verontreiniging. Chloordioxide kan continu of met tussenpozen worden gedoseerd. Als residu wordt bij voorkeur een concentratie tussen 0,1 en 1,0 mg/l voor continue dosering en 0,1-5,0 mg / l voor intermitterende dosering gehanteerd.

Desinfectie van hars in wateronthardingssystemen

 

Rooster Lijst

Stel een Oplopende Directie in
Naam Sku Prijs Voorraad Hoeveelheid

SuperTab - Chloordioxide - 1000 gram - 10%

40070
€ 129,95
Beschikbaarheid: In voorraad
-
+

SuperTab - Chloordioxide - 120 Tabs x 0.5 gram - 4%

40062
€ 79,95
Beschikbaarheid: In voorraad
-
+

SuperTab - Chloordioxide - 120 Tabs x 0.5 gram - 2%

40061
€ 69,95
Beschikbaarheid: In voorraad
-
+

SuperTab - Chloordioxide - 20 Tabs x 1 gram - 10%

40063
€ 34,95
Beschikbaarheid: In voorraad
-
+

SuperTab - Chloordioxide - 300 stuks x 20 gram - 10%

40068
€ 1.095,00
Beschikbaarheid: In voorraad
-
+

SuperTab - Chloordioxide - 12 x 20 gram - 10%

40066
€ 64,95
Beschikbaarheid: In voorraad
-
+

SuperTab - Chloordioxide - 20 gram - 10%

40064
€ 13,95
Beschikbaarheid: In voorraad
-
+

Rooster Lijst

Stel een Oplopende Directie in