Recirculatiesystemen Industrie

Recirculatiesystemen Industrie:
Chloordioxide is effectief bij de bestrijding van microbiologische groei in industrieel recirculatiewater zoals koeltorens en luchtwassers, vooral als de omstandigheden voor behandeling met chloor ongunstig zijn. Chloordioxide is bijzonder effectief in systemen met een hoge pH, ammoniak-stikstofverontreiniging, bij aanhoudende biofilmproblemen of waar de microbiële verontreiniging wordt verergerd door verontreiniging met plantaardige of minerale oliën, fenolen of andere verbindingen die veel chloor vragen.

Drie hoofdtypen organismen zijn te vinden in industriële recirculatiesystemen: bacteriën, algen en schimmels.
Bacteriële biofilm, of slijm zoals het vaker wordt genoemd, veroorzaakt een aantal problemen in recirculatiesystemem:

  • verliezen in warmteoverdracht leidt tot verhoogde energiekosten;
  • versnelde corrosie als gevolg van biofilm door de groei van anaërobe bacteriën;
  • biofilm herbergt pathogene organismen, zoals Legionella; in vloeistoffen met voeding voor pathogene organismen (minerale en plantaardige oliën), is excessieve bacteriegroei een reëel gevaar.

Chloordioxide dringt de biofilm binnen en inactiveert biofilmbacteriën effectief. Van chloordioxide is aangetoond dat het biofilm verwijdert in zeer moeilijk te behandelen recirculatiesystemen wanneer het met tussenpozen wordt gedoseerd met een concentratie van slechts 0,6 - 1,0 mg/l.

Voordelen van chloordioxide
    •    in tegenstelling tot chloor en broom is chloordioxide effectief over een breed pH-bereik;
    •    chloordioxide reageert niet met ammoniak-stikstof of organische stoffen, dus zeer selectief met bacteriën en schimmels;
    •    chloordioxide is effectief bij een lagere dosis dan chloor of broom.

Voor de bestrijding van bacterieslijm en algen in industriële recirculatiesystemen, variëren de vereiste doseringen afhankelijk van de exacte toepassing en de mate van aanwezige verontreiniging. Chloordioxide kan continu of met tussenpozen worden gedoseerd. Als residu wordt bij voorkeur een concentratie tussen 0,1 en 1,0 mg/l voor continue dosering en 0,1-5,0 mg / l voor intermitterende dosering gehanteerd.

Berekening dosering SuperTab