Air-Aqua - SuperBead Filters
Home > Producten Air-Aqua > Superbead

 

SuperBead Logo

 

Nederlands Deutsch EnglishFrançais

 

SuperBead Filter

De Superbead combineert een fijnmechanische filtratie met een biologische. De SuperBead wordt ingezet bij zowel Koi- als zwemvijvers en zwembaden. Het filter kenmerkt zich door een ander spoelproces dan gewone Beadfiltersystemen en zandfilters. Het Superbead filter kenmerkt zich door een ander spoelproces dan gewone Beadfiltersystemen.

Een aantal voordelen van de SuperBead:

 • geschikt voor energiezuinige pompen
 • eenvoudig in gebruik
 • geen extra luchtpompen (slijtage, onderhoud en gevoelig voor vocht/water)
 • uitmuntende biologische filtratie
 • minder energieverbruik
 • eenvoudig te automatiseren

Korte beschrijving van de werking:

 • het -grof voorgefilterde- water wordt in het filter gepompt
 • de korrels drijven bovenin en liggen stil
 • de korrels houden het fijne vuil tot 20 micron tegen
 • aan de oppervlakte van de korrels vindt de biologische filtratie plaats
 • het afgevangen vuil wordt regelmatig verwijderd door het spoelen van het filter
 • het spoelen is optioneel eenvoudig te automatiseren

SuperBead All

 

SuperBead Large Wit

 

SuperBead Large Zwart

 

SuperBead Small Wit

 

SuperBead Small Zwart

 

Automatic SuperBead

 

SuperBead Large Demo Wit

 

SuperBead Small Demo Zwart

 

SuperBead Small Demo Wit

 

 

 

 

De content op deze pagina vereist een nieuwere versie van Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Download hier deze animatie voor op uw website

De zandlopervorm van de SuperBead zorgt voor:

 • rustige waterstroming door het filter
 • goede verdeling van het water door het filterbed
 • het spoelproces
 • voorkoming van dode hoeken

Spoelproces Beadfilters

Elk Beadfilter wordt gekenmerkt door een spoelproces. De afgevangen vuildeeltjes moeten weer uit het filter gespoeld worden. De Superbead is speciaal voor dit spoelproces ontworpen in tegenstelling tot gemodificeerde zandfilters.

Gemodificeerde zandfilters:

 • hebben sterkere waterpompen nodig (= meer energie) voor normaal bedrijf
 • hebben meer weerstand en grotere -duurdere- pompen nodig
 • gebruiken een 6-weg spoelklep: ingewikkelde bediening
 • gebruiken een externe luchtblower om te spoelen: niet buiten opstelbaar -
 • kwetsbaar hebben risico van te grondig spoelen - beschadiging biologie
 • verbruiken veel spoelwater per spoeling
 • hebben kleine aansluitingen van 50/63 mm (=sterkere pomp=energiekosten)

De Superbead:

 • werkt met energiezuinige lage druk pompen
 • beschadigt de biologie niet tijdens het spoelen
 • gebruikt weinig spoelwater (Small +/- 150 liter | Large +/- 400 liter)
 • heeft hoge flows bij lage druk (Small max. 15 m3/uur | Large max. 37,5 m3/uur)
 • beschikt over grote biologische capaciteit (Small 400 gram/dag | Large 1 kg/dag)
 • heeft grote aansluitingen van 110 mm (Small)/ 110 mm (Large)
 • is eenvoudig te spoelen (pomp uitzetten en leeg laten lopen)
 • is eenvoudig te automatiseren

Pompen en energiebesparing

En van de grootste voordelen van de SuperBead t.o.v. andere zand/beadfilters is de benodigde pompdruk. Het is bij de SuperBead zeer goed mogelijk met lage druk (zeer energiezuinige) pompen te werken zoals de FlowFriend en Air-Aqua pompen. Gemodificeerde zandfilters hebben vaak het 2- tot 4-voudige aan pompvermogen nodig om netto dezelfde hoeveelheid water door het filter te verpompen.

Maten van de SuperBead Filters

SuperBead Large Maten SuperBead Small Maten

Praktijk

Een SuperBead filter heeft een voorfiltersysteem nodig, zoals de SuperSieve (behalve in een binnenbassin). De SuperBead is overal eenvoudig te plaatsen, zowel onder als boven het waterniveau. Ook kan de SuperBead eenvoudig verder van het bassin staan, indien goed rekening gehouden wordt met de pijpdiameters (zie kader). Omdat het een gesloten filter is, geeft binnenplaatsing van het filter geen vocht-, geur- en insectenproblemen. Omdat het SuperBead geen electrische componenten heeft, zoals een blower, kan hij ook eenvoudig buiten geplaatst worden. Indien het riool voor het afvalwater ver weg gelegen is, kan de pomp ook zo aangesloten worden, dat het afvalwater direct naar het riool gepompt wordt. Een extra set is hiervoor beschikbaar.

Automatiseren van een SuperBead

Het automatiseren van de spoeling van de SuperBead is n van de beste manieren om een goede waterkwaliteit te waarborgen. Het filter wordt dan volautomatisch gespoeld, bijvoorbeel elke dag. Dan wordt dus automatisch elke dag de vervuiling verwijderd. De automatische set (90mm) beschikt over 2x 220V stekkeraansluiting. De systeempomp wordt aangesloten zodat de pomp stopt tijdens een spoeling. Eventueel kan een vuilwaterpomp aangesloten worden die juist bij een spoeling geactiveerd wordt en zo het water uit de SuperBead zuigt en naar het riool pompt.

Achtergrond vijvers: vervuiling en groei

Een van de meest onderschatte factoren in een (Koi-)vijver is vervuiling, gemeten als de hoeveelheid Suspended Solids. Dit zijn de kleine vervuilingen zoals voerresten, uitwerpselen, algjes etc., die vervuiling in een vijver maken. Een hoog Suspended Solids gehalte verstoort een vis in het opnemen van zuurstof. Hoe makkelijker een vis kan ademhalen, hoe gezonder deze is. Dit benvloedt niet alleen de gezondheid positief maar bevordert ook de groei van de vis. Deze vaste vervuiling die omgezet wordt door de biologie is een grote aanslag op de beschikbare zuurstof (O2) in het water. Door de vuildeeltjes voordat ze oplossen snel te verwijderen, blijft de waterkwaliteit optimaal. De SupeBead is hiervoor een perfekt filter.

Als het water de SuperBead passeert, verwijdert de SuperBead volgende vuildeeltjes:

 • 100% groter dan 50 micron (1 micron = 0.001mm)
 • 60% tussen de 20 en 50 micron
 • 50% tussen de 5 en 20 micron

De correcte pompcapaciteit

Pompcapaciteit betekent de hoeveelheid water die een pomp per uur levert bij een bepaalde druk (opvoerhoogte). Opvoerhoogte wordt normaliter opgegeven in meters of bar (1 meter opvoerhoogte komt overeen met 0,1 bar). Het filterbed van een Beadfilter heeft een weerstand van ongeveer 0.01 tot 0.05 bar (0,1 tot 0,5 m meter opvoerhoogte). Vooral als het filter vervuilt neemt de weerstand toe.

Deze weerstand is dus ook afhankelijk van de vervuiling van de vijver. Een drukmeter bij de pomp is daarom sterk aan te bevelen in elke situatie: zo is de weerstand (verandering) na de pomp goed te volgen.

Weerstand in leidingen

Het tabeloverzicht geeft aanbevolen pompcapaciteiten aan in termen van maximale doorstroming (flow). Bedenk dat een pomp met weinig opvoerhoogte niet geschikt is voor langer pijpwerk of met meer weerstand in het totale systeem. Houd alle pijpleidingen zo kort mogelijk.

50 mm maximaal 9 m3 per uur
63 mm maximaal 15 m3 per uur
75 mm maximaal 20 m3 per uur
90 mm maximaal 30 m3 per uur
110 mm maximaal 40 m3 per uur

Om deze film te intergreren in uw website ga naar:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2Od0GTVRtE0#!

 

Voordelen van een SuperBead Filter op een rij:

 • een energiezuinige pomp volstaat (50-80% zuiniger)
 • geen externe luchtpomp nodig voor de spoeling (kwetsbaar)
 • volledig buiten opstelbaar zeer compact: oppervlakte van 80 x 80 cm voor koivijvers tot 75m3
 • rustige stroming door filter: effectievere vuilverwijdering
 • effectieve vuilverwijdering: minder eiwit, ammoniak, nitriet, fosfaat en nitraat
 • effectieve vuilverwijdering: beter zuurstofniveau
 • spoelproces tast biologie niet aan
 • spoelproces bevordert opstarten biologie
 • minimaal spoelwaterverlies
 • vuil direct uit het filter (water) tijdens de spoeling
 • verwijdert vuildeeltjes tot 5 micron (0,005 mm)
 • eenvoudig te bedienen: slechts het filter leeg laten lopen
 • eenvoudig te automatiseren
 • gesloten systeem is; geen vocht, ongedierte of luchtjes
 • geschikt voor zwemvijvers grote in- en uitvoeraansluitingen (110mm)
 • boven en onder waterniveau te gebruiken
 • maximale weerstand kleiner dan 1 meter opvoerhoogte
Air-Aqua BV Footer